Chráníme Vaše data. Více ZDE.

DOM JOB

15. 6. 2020
Jsme velmi hrdí na naše klienty, jak přes těžké období stavu nouze a karantény pokračovali ve spolupráci s DOM JOB a také v práci v Košáře. Home Košára přinesla nové zkušenosti a inspiraci a hlavně nádherné košíky.
Klienti chodí do DOM JOB presenčně a kromě konzultací praktikují vedení obchodu a výrobu. Jsou skvělí a koše se rychle prodávají.

Sociální služba podle Zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách

Program DOM JOB / sociální rehabilitace

DOM JOB je sociální služba pro mladé dospělé a dospělé, kteří mají různorodé obtíže při vstupu na trh práce či zapojení do společnosti.
Klienty služby DOM JOB jsou mladí lidé i dospělí, kteří trpí různými psychosociálními obtížemi nebo mají zdravotní znevýhodnění. Z různých důvodů nemohou najít vhodné zaměstnání nebo si zaměstnání dlouhodobě neudrží. Často žijí v neuspokojivých podmínkách, mají málo kontaktů s lidmi, cítí se osamělí.
Důvodem může být chybějící nefunkční rodinné zázemí, psychické onemocnění nebo obtíže, zdravotní postižení, ale také chybějící sociální dovednosti, schopnost komunikace, sebedůvěra.

Poslání a cíle DOM JOB

Poslání
Posláním programu DOM JOB je připravit nezaměstnané klienty ohrožené sociálním vyloučením pro úspěšné zapojení na trh práce a samostatný život ve společnosti.

Cíle

  • Nastolit v každodenním životě klienta pravidelnost a řád.
  • Dobře diagnostikovat klientovy kompetence v oblasti zaměstnání a života ve společnosti.
  • Budovat a rozvíjet soubor vlastností a dovedností potřebných k získání a udržení zaměstnání
  • Podporovat a zprostředkovat vstup klienta do dalšího vzdělávání a zaměstnání.

Klienti se zapojují v rámci DOM JOB do různých programů, pracují jak skupinově, tak individuálně. Spolupráce s klientem vychází z kvalifikovaného vyhodnocení jeho situace, potřeb a kompetencí. Každý klient DOM JOB pracuje se svým sociálním terapeutem individuálně. Společně mapují situaci, plánují, stanovují cíle a hledají cestu, jak jich dosáhnout.

Programy DOM JOB

Poradenství – Agentura JOB
Agentura JOB slouží všem, kteří se rozhodli řešit svojí situaci a hledají informace, pomoc a podporu. Kvalifikovaný odborný pracovník konzultuje s novými klienty, vyhodnocuje jejich situaci a nabízí různé varianty další spolupráce. V rámci další spolupráce se zaměří na dohodnuté cíle v oblasti vzdělání, rozvoje dovedností či hledání zaměstnání podle individuálních cílů klienta.

Praktický nácvik sociálních a pracovních dovedností – Zaměstnání
Program zaměstnání umožňuje okamžitý nástup do práce, praktické ověření klientech kompetencí, nácvik pracovních i sociálních dovedností, vytvoření a upevnění pracovních návyků. Zaměstnání v programu DOM JOB je vhodné jak pro klienty s mnoha obtížemi, tak pro zdatnější klienty, kteří intenzivně hledají práci. Program vedou kvalifikovaní odborní pracovníci. Klienti jsou zaměstnáni v sociální firmě KOŠÁRA.

Sociální firma KOŠÁRA
Firma se zabývá výrobou a prodejem košíkářského zboží. Klienti pracují v košíkářské dílně, dále působí v roli prodavačů, učí se základní administrativní dovednosti a práci v obchodě. Zaměstnání je doplněno o individuální rozvojový program.

Rozvoj
Klienti se sociálními terapeuty pracují individuálně na stanovených úkolech. Hlavním cílem je úspěšný vstup klienta na běžný trh práce nebo do dalšího vzdělávání, rekvalifikace či rozvojového programu.
Součástí programu jsou i pravidelné skupinové aktivity zaměřené na komunikační dovednosti a dalších důležitých kompetencí.


DOM JOB
Rybná 25, 27
110 00 Praha 1
Tel. 222 312 500
kosara@dom-os.cz
domjob@dom-os.cz

Zvětšit mapu na Googlu

Provozní doba
PO 10 – 17
UT 10 – 17
ST 10 – 17
ČT 10 – 17

Dokumenty

Základní pravidla Sociální rehabilitace DOM JOB

Napište nám