DOM IN

DOM IN je nový projekt DOMU. IN znamená INSPIRACE.

Poslání

Posláním projektu je organizace takových aktivit, které přináší do života lidí spojených s DOMEM nový pozitivní, motivující a inspirativní podnět.

Východiska

Mladí lidí, kteří žijí v domech na půli cesty, mají život plný povinností, velkých úkolů, také únavy a stresu. Bojují se svými nedostatky a usilují o svojí lepší budoucnost. Málo nebo spíš žádná energie již nezbývá na aktivity, které by přinášely radost z úspěchu, radost z poznání nového a inspiraci.
DOM IN je také připraven působit proti syndromu vyhoření u pracovníků DOMU i jiných organizací a pomoci jim rozvíjet se a dosahovat různých rozvojových cílů.

Aktivity

Aktivity DOM IN jsou vždy založeny na těchto principech:
Účastník DOM IN se sám aktivně podílí na aktivitě, nejedná so o pasivní přijímání nebo konzumování
Aktivita má konkrétní popsatelný měřitelný výsledek
Účastník DOM IN sám ovlivňuje konkrétní podobu a aktivitu navrhuje nebo vybírá
DOM aktivitu podporuje různým způsobem – finančně nebo organizačně

Pro koho je DOM IN?

První cílovou skupinou jsou klienti pobytových i ambulantních služeb DOMU
Druhou cílovou skupinou jsou pracovníci DOMU
Třetí cílovou skupinou jsou odborníci a ostatní pracovníci sociálních služeb a pomáhajících profesí

Aktuální AKTIVITY DOM-IN, do kterých jsou zapojeni klienti

 • Angličtina s rodilým mluvčím
 • Konzultace a rozvoj dovedností IT
 • Doučování a příprava na maturitu či přijímací zkoušky
 • Doučování Českého jazyka
 • Lektorský kurz výroby košíků
 • Český jazyk pro cizince
 • Domácí Kadeřnictví
 • Relaxace a autogenní trénink

Úspěchy projektu v roce 2015

 • V aktivitě Lektorský kurz výroby košíků bylo zapojeno Celkem 12 klientů
 • V aktivitě Angličtina bylo zapojeno 8 klientů
 • V aktivitě IT byla zapojena 1 klientka

DOM IN
Braunerova 22
180 00 Praha 8
Tel. 283 840 884
wicki@dom-os.cz

Tým:
Michaela Wicki / vedoucí programu
Radka Reischlová / koordinátorka
Miles Winnette / lektor
Vít Rozkovec / lektor

Napište nám