Chráníme Vaše data. Více ZDE.

Do života BEZ RIZIKA

17. 5. 2024
V rámci výjezdů do DD Klánovice, DD Unhošť, VÚ Pšov a DÚ Lublaňská proběhly interaktivní workshopy s novými videoprojekcemi, zaměřené na rizika spojená s ukončením ústavní výchovy a odchodem do samostatného života.
20 klientů z různých DD absolvovalo exkurzi na DOM, aby mj. získali bližší informace o pobytové službě DPC a porozuměli jejím principům a cílům, pro případ, že by při svém odchodu z ústavního zařízení chtěli využít nabízenou pomoc.

Projekt Do života bez rizika je také na Instagram.

Do života bez rizika

Zahájení samostatného života je nesmírně obtížný úkol. Mladí lidé, kteří dospívají v náhradní péči nebo v dysfunkčních rodinách jsou velmi rozdílní. Každý z nich má svojí osobní historii, svoje silné i slabé stránky, svoje potřeby a také představy a plány do budoucna.

Někteří jsou již na život částečně připraveni, mají určité dokončené vzdělání, první pracovní zkušenosti a určité sociální zázemí. Přesto je čeká obtížný úkol a mnohá rizika.

Jsou však i mladí lidé bez rodinného zázemí, kteří trpí různorodými obtížemi a mají malé sociální vazby. Někteří mají i více znevýhodnění. Zdravotní znevýhodnění, psychické obtíže, nedokončené vzdělání, malé pracovní zkušenosti i návyky. Start do života za těchto podmínek je nesmírně obtížný. Malá chyba na počátku se může vyvinout do dlouhodobých vážných problémů.

Projekt Do života bez rizika vychází z více než 25 letých zkušeností z práce s mladými lidmi.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé žijících v náhradní výchovné péči v různých druzích institucí nebo v nefunkční rodině a brzy vstoupí do samostatného života.

V rámci projektu oslovujeme a zapojujeme také profesionály, jako jsou vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci zapojení do systému péče o mladé lidi vyrůstající mimo svoji rodinu.

Cíl projektu

 • Zvýšení znalosti cílové skupiny a její komplexní podpora
 • Zvýšení povědomí o nárocích a rizicích spojených se vstupem do samostatného života
 • Zvýšení znalostí o možnostech pomoci a podpory
 • Vytvoření odborné aliance se odborníky, kteří s mladými lidmi přímo pracují
 • Přímá práce s mladými lidmi žijícími mimo rodinu nebo ohrožení odchodem z nefunkční rodiny

Aktivity projektu

Průběžná informační kampaň

 • S využitím moderních médií informujeme a motivujeme mladé lidi k racionálnímu a odpovědnému chování při startu do samostatného života.
 • Vytvořená média sdílíme s profesionály pracujícími s mladými lidmi i s veřejností.

Neformální sítě

 • Organizujeme setkání odborníků.
 • Setkání s profesionály při přímé práci využíváme pro navazování spolupráce a posilování dobré praxe.
 • Těšíme se z dlouholeté spolupráce a sdílení zkušeností.

Workshopy pro mladé lidi

 • Setkáváme se s mladými lidmi žijícími v institucích na zajímavých interaktivních workshopech.
 • Malé i velké skupiny mladých lidí na workshopech aktivně pracují se sociální terapeutkou a získávají cenné informace.
 • Mladým lidem umíme zprostředkovat autentické příběhy a z nich plynoucí poučení.

Individuální kontakt a péče

 • Mladí lidé s námi navazují individuální kontakt. Uskutečňujeme konzultace, nabízíme návaznou podporu formou sociálních služeb.
 • Klientům sociálních služeb nabízíme rozvojové programy.
 • Naše péče a podpora je nastavena na míru každému klientovi a trvá tak dlouho, jak je potřeba.

Praktický manuál “Jak do života?”

ZDE můžete číst a shlédnout videa a získat praktické informace.