Do života BEZ RIZIKA

Zahájení samostatného života je nesmírně obtížný úkol. Mladí lidé, kteří dospívají v náhradní péči nebo v dysfunkčních rodinách jsou velmi rozdílní. Každý z nich má svojí osobní historii, svoje silné i slabé stránky, svoje potřeby a také představy a plány do budoucna.
Někteří jsou již na život částečně připraveni, mají určité dokončené vzdělání, první pracovní zkušenosti a určité sociální zázemí.
Jsou však i mladí lidé bez rodinného zázemí, kteří trpí různorodými obtížemi a mají malé sociální vazby. Někteří mají i více znevýhodnění, opožděný nebo nerovnoměrný psychosociální vývoj, poruchy chování, zdravotní znevýhodnění, nedokončené vzdělání a podobně.

Cílová skupina

Primární cílová skupina: mladí lidé žijících v náhradní výchovné péči v různých druzích institucí ve věku 15 – 19 let.
Sekundární cílová skupina: vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci zapojení do systému péče o mladé lidi vyrůstající mimo svojí rodinu.

Cíl projektu

Zvýšení povědomí o potencionálních obtížích a rizicích spojených se vstupem do samostatného života u mladých lidí cílové skupina.
Zvýšení znalostí o možnostech pomoci a podpory u mladých lidí cílové skupiny.
Vytvoření odborné aliance se odborníky, kteří s mladými lidmi přímo pracují a věnovat detailní pozornost individuálním potřebám více znevýhodněných mladých lidí, kteří vstupují do samostatného života.
Přímá práce s mladými lidmi žijícími mimo rodinu.

Aktivity

 1. Setkávání s mladými lidmi žijícími v institucích náhradní výchovné péče (dětské domovy, výchovné ústavy, psychiatrické léčebny, zařízení pro okamžitou pomoc a dal.)
  Mapování potřeb a kompetencí u mladých lidí cílové skupiny
  Interaktivní skupinová práce
  Práce s reálnými příběhy
 2. Vytvoření a provoz interaktivního softwaru pro mladé lidi zapojené do programu zaměřeného na sebehodnocení v oblasti potřeb a kompetencí pro samostatný život
 3. Odborná setkání s profesionály zapojenými do práce s cílovou skupinou
  Výměna zkušeností, společná analýza problematiky, případové semináře
  Individuální spolupráce s jednotlivými pracovišti
  Společná práce s klienty, kteří jsou cílovou skupinou projektu

Video

Video “DOM Do života bez rizika” je součástí interaktivních workshopů pro mladé lidi, kteří brzy ukončí svůj pobyt v instituci.


DOM BEZ RIZIKA
Braunerova 22
180 00 Praha 8
Tel. 283 840 795
tykadlo@dom-os.cz

Tým:
Michaela Wicki / vedoucí programu
Radka Reischlová / sociální terapeutka

Dokumenty

Aktivity projektu Do života bez rizika 2016
Aktivity projektu Do života bez rizika 2015
Aktivity projektu Do života bez rizika 2014

Napište nám