Chráníme Vaše data. Více ZDE.

Do života BEZ RIZIKA

6. 2. 2024
Připravujeme plán aktivit na rok 2024.
Budeme opět jezdit s workshopy do zařízení ústavní výchovy. Tentokrát máme nové video spoty.

Projekt Do života bez rizika je také na Instagram.

Do života bez rizika

Zahájení samostatného života je nesmírně obtížný úkol. Mladí lidé, kteří dospívají v náhradní péči nebo v dysfunkčních rodinách jsou velmi rozdílní. Každý z nich má svojí osobní historii, svoje silné i slabé stránky, svoje potřeby a také představy a plány do budoucna.

Někteří jsou již na život částečně připraveni, mají určité dokončené vzdělání, první pracovní zkušenosti a určité sociální zázemí. Přesto je čeká obtížný úkol a mnohá rizika.

Jsou však i mladí lidé bez rodinného zázemí, kteří trpí různorodými obtížemi a mají malé sociální vazby. Někteří mají i více znevýhodnění. Zdravotní znevýhodnění, psychické obtíže, nedokončené vzdělání, malé pracovní zkušenosti i návyky. Start do života za těchto podmínek je nesmírně obtížný. Malá chyba na počátku se může vyvinout do dlouhodobých vážných problémů.

Projekt Do života bez rizika vychází z více než 25 letých zkušeností z práce s mladými lidmi.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé žijících v náhradní výchovné péči v různých druzích institucí nebo v nefunkční rodině a brzy vstoupí do samostatného života.

V rámci projektu oslovujeme a zapojujeme také profesionály, jako jsou vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci zapojení do systému péče o mladé lidi vyrůstající mimo svoji rodinu.

Cíl projektu

 • Zvýšení znalosti cílové skupiny a její komplexní podpora
 • Zvýšení povědomí o nárocích a rizicích spojených se vstupem do samostatného života
 • Zvýšení znalostí o možnostech pomoci a podpory
 • Vytvoření odborné aliance se odborníky, kteří s mladými lidmi přímo pracují
 • Přímá práce s mladými lidmi žijícími mimo rodinu nebo ohrožení odchodem z nefunkční rodiny

Aktivity projektu

Průběžná informační kampaň

 • S využitím moderních médií informujeme a motivujeme mladé lidi k racionálnímu a odpovědnému chování při startu do samostatného života.
 • Vytvořená média sdílíme s profesionály pracujícími s mladými lidmi i s veřejností.

Neformální sítě

 • Organizujeme setkání odborníků.
 • Setkání s profesionály při přímé práci využíváme pro navazování spolupráce a posilování dobré praxe.
 • Těšíme se z dlouholeté spolupráce a sdílení zkušeností.

Workshopy pro mladé lidi

 • Setkáváme se s mladými lidmi žijícími v institucích na zajímavých interaktivních workshopech.
 • Malé i velké skupiny mladých lidí na workshopech aktivně pracují se sociální terapeutkou a získávají cenné informace.
 • Mladým lidem umíme zprostředkovat autentické příběhy a z nich plynoucí poučení.

Individuální kontakt a péče

 • Mladí lidé s námi navazují individuální kontakt. Uskutečňujeme konzultace, nabízíme návaznou podporu formou sociálních služeb.
 • Klientům sociálních služeb nabízíme rozvojové programy.
 • Naše péče a podpora je nastavena na míru každému klientovi a trvá tak dlouho, jak je potřeba.

Praktický manuál “Jak do života?”

ZDE můžete číst a shlédnout videa a získat praktické informace.