Mapa a kontakty

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
Braunerova 22
180 00 Praha 8

Statutární zástupce a ředitelka
Ing. Michaela Wicki
Tel. 775 698 398
Tel. 283 840 884
wicki@dom-os.cz

Hospodářka
Zdenka Tučová
Tel. 283 840 884
ekonom@dom-os.cz

Web a grafik designer
Beat Wicki, BA
dom.os@tiscali.cz

Odborný pracovník
Mgr. Pavel Panák
procesy@dom-os.cz

Tykadlo
Odborné sociální poradenství
Mgr. Radka Reischlová
Braunerova 22, 180 00 Praha 8
Tel. 283 840 795
tykadlo@dom-os.cz

DOM 8
Dům na půl cesty
Bc. Iveta Vlášková
Mgr. Zdenka Bartošová
Braunerova 22, 180 00 Praha 8
Tel. 283 840 889
dom.8@dom-os.cz

BYDLO
Dům na půl cesty
Mgr. Adéla Konečná
Mgr. Radka Reischlová
Ječná 4, 120 00 Praha 2
Tel. 283 840 795
bydlo@dom-os.cz

DOM JOB
Sociální rehabilitace
Bc. Veronika Pichová
Bc. Petra Zoubková
MgA. Petr Hájek
Rybná 25, 110 00 Praha 1
Tel. 222 312 500
domjob@dom-os.cz

KOŠÁRA
Výroba a prodej proutěného zboží
Rybná 27, 110 00 Praha 1
Tel. 222 312 500
kosara@dom-os.cz