Chráníme Vaše data. Více ZDE.

Poslání a cíle

DOM

DOM je nevládní organizace působící v sociální oblasti.
DOM usiluje o zlepšení situace lidí ohrožených sociálním vyloučením, bezdomovectvím, chudobou a nerovnému přístupu ke společenským zdrojům.
Poskytuje sociální služby a realizuje další programy zaměřené na podporu mladých lidí, kteří mají nedostatečné nebo nevyhovující rodinné zázemí a vstupují do samostatného života ve společnosti.

Poslání

Posláním sociálních služeb DOMU je podporovat klienty, aby dosáhli svých osobních cílů a úspěšně se osamostatnili.

Klíčové cíle sociálních služeb a programů

Budování materiální a ekonomické samostatnosti.
Prostřednictvím každodenního života a individuální péče v našich programech budujeme s klientem schopnosti potřebné k samostatnému životu: pracovat, vzdělávat se, bydlet a hradit náklady spojené s bydlením a běžným životem ze svých prostředků.

Porozumění právům a povinnostem života ve společnosti.
Prostřednictvím strukturovaného prostředí a srozumitelných pravidel učíme klienty znát svoje práva a dodržovat společenské normy a povinnosti.

Osvojení znalostí systému pomoci a podpory v rámci sociální sítě.
Prostřednictvím sociální práce zaměřené na individuální potřeby klienta zajistíme, aby se klient orientoval v systému sociální péče a podpory a naučil se řešit samostatně obtížné situace.

Socioterapie a psychoterapie.
Prostřednictvím individuálního terapeutického vztahu pomáháme klientovi porozumět sobě, své historii a vztahům k druhým lidem.

Principy a zásady

Dobrovolnost.
Jenom to, co děláme z vlastního rozhodnutí, může přinést skutečnou změnu do našeho života.

Otevřenost.
Každý den, každý klient přináší novou situaci, novou výzvu. Na tyto výzvy jsme připraveni pozitivně reagovat.

Respekt.
Respektujeme každého klienta, jaký je tady a teď.

Individuální přístup a čas.
Každý člověk je jiný a potřebuje jiný přístup a svůj čas.

Efektivita
Vyhodnocujeme, zda se daří naplňovat klientovy cíle.


Adresa a identifikace

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
Braunerova 22
180 00 Praha 8
ID datové schránky: sh9vc6b
IČO: 66 00 51 67
DIČ: CZ 66 00 51 67
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.:
2021845001/5500