Chráníme Vaše data. Více ZDE.

Poslání a cíle

DOM

DOM je nevládní organizace působící v sociální oblasti.
DOM usiluje o zlepšení situace lidí ohrožených sociálním vyloučením, bezdomovectvím, chudobou a nerovnému přístupu ke společenským zdrojům.
Poskytuje sociální služby a realizuje další programy zaměřené na podporu mladých i dospělých lidí, kteří vlivem zdravotního nebo sociálního znevýhodnění mohou být ohroženi izolací a vyloučením ze života ve společnosti.

Poslání

Posláním sociálních služeb DOMU je podporovat klienty, aby dosáhli svých osobních cílů a úspěšně se osamostatnili.

Klíčové cíle sociálních služeb a programů

 • Budování materiální a ekonomické samostatnosti.
  Prostřednictvím každodenního života a individuální péče v našich programech budujeme s klientem schopnosti potřebné k samostatnému životu: pracovat, vzdělávat se, bydlet a hradit náklady spojené s bydlením a běžným životem ze svých prostředků.
 • Porozumění právům a povinnostem života ve společnosti.
  Prostřednictvím strukturovaného prostředí a srozumitelných pravidel učíme klienty znát svoje práva a dodržovat společenské normy a povinnosti.
 • Osvojení znalostí systému pomoci a podpory v rámci sociální sítě.
  Prostřednictvím sociální práce zaměřené na individuální potřeby klienta zajistíme, aby se klient orientoval v systému sociální péče a podpory a naučil se řešit samostatně obtížné situace.
 • Socioterapie a psychoterapie.
  Prostřednictvím individuálního terapeutického vztahu pomáháme klientovi porozumět sobě, své historii a vztahům k druhým lidem.

Principy a zásady

 • Dobrovolnost.
  Jenom to, co děláme z vlastního rozhodnutí, může přinést skutečnou změnu do našeho života.
 • Otevřenost.
  Každý den, každý klient přináší novou situaci, novou výzvu. Na tyto výzvy jsme připraveni pozitivně reagovat.
 • Respekt.
  Respektujeme každého klienta, jaký je tady a teď.
 • Individuální přístup a čas.
  Každý člověk je jiný a potřebuje jiný přístup a svůj čas.
 • Efektivita
  Vyhodnocujeme, zda se daří naplňovat klientovy cíle.

Adresa a identifikace

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
Braunerova 22
180 00 Praha 8
ID datové schránky: sh9vc6b
IČO: 66 00 51 67
DIČ: CZ 66 00 51 67
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.:
2021845001/5500