Chráníme Vaše data. Více ZDE.

O nás

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. je nevládní organizace.
Svojí činnost vyvíjí od roku 1997 a působí především v sociální oblasti.

  • Je zaměřena na budování funkčních prvků a struktur v systému péče o děti a mladé lidi bez rodinného zázemí v České republice.
  • Přináší do České republiky nové poznatky z evropských i jiných zemí.
  • Vytváří a ověřuje inovativní postupy a metody práce s mladými lidmi.
  • Poskytuje sociální služby zaměřené na podporu mladých lidí, kteří mají nedostatečné nebo nevyhovující rodinné zázemí a potřebují se osamostatnit.
  • Realizuje programy, které pomáhají rozvíjet dovednosti a zvyšovat kompetence potřebné pro vstup mladých lidí do samostatného života.

DOM byl v roce 2000 prvním iniciátorem systémové změny v péči o opuštěné a ohrožené děti. V rámci projektu Proměna byla započata spolupráce s odborníky z několika Evropských zemí. Od roku 2014 je DOM zapojen do nově definovaného systému sociálně právní ochrany dětí a v rámci dobré praxe se podílí na jeho dalším rozvoji.

Poslání DOMU a úspěšná realizace myšlenek a projektů v praxi byla oceněna:
Organizací ASHOKA International
Výborem dobré vůle – nadací Olgy Havlové


Adresa a identifikace

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
Braunerova 22
180 00 Praha 8
ID datové schránky: sh9vc6b
IČO: 66 00 51 67
DIČ: CZ 66 00 51 67
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.:
2021845001/5500

Správní rada

PhDr. Petra Winnette, PhD.
JUDr. Vladimír Brejcha
Pavel Tuč

Dozorčí rada

Mgr. Kamila Klausová
Mgr. Jiří Pecka
Petr Klusáček

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2017
Další výroční zprávy

Zprávy auditora

Zpráva auditora za rok 2017
Další audity