Chráníme Vaše data. Více ZDE.

O nás

DOM – Dům otevřených možností

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. je nevládní organizace.
Svojí činnost vyvíjí od roku 1997 a působí především v sociální oblasti.

  • Je zaměřena na budování funkčních prvků a struktur v systému péče o děti a mladé lidi bez rodinného zázemí v České republice.
  • Přináší do České republiky nové poznatky z evropských i jiných zemí.
  • Vytváří a ověřuje inovativní postupy a metody práce s mladými lidmi.
  • Poskytuje sociální služby zaměřené na podporu mladých lidí i dospělých, kteří mají nedostatečné nebo nevyhovující rodinné zázemí nebo jiné znevýhodnění vedoucí k sociální izolaci.
  • Realizuje programy, které pomáhají rozvíjet dovednosti a zvyšovat kompetence potřebné pro navazování vztahů s lidmi a úspěšný život ve společnosti.

Strategie DOMU pro období 2022 – 2025

DOM bude nadále působit jako inovativní nestátní poskytovatel veřejných, respektive sociálních služeb. Jako hlavní strategické cíle si stanovuje:

  • Být nezávislým, originálním a flexibilním pracovištěm v rámci aktuálně platného legislativního rámce.
  • Být poskytovatelem vysoce odborných služeb zaměřených na potřeby svých cílových skupin.
  • Svoji činnost směřovat do budoucnosti, věnovat se rozvoji a inovacím, využívat moderní vědecké poznatky a metody.
  • Investovat do odborného rozvoje a profesionality všech pracovníků.

Uznání a ocenění

Michaela Wicki je od roku 1997 Ashoka Fellow. To znamená, že byla oceněna jako nositelka změny a sociální podnikatelka mezinárodní organizací Ashoka.

V roce 1999 byla Michaela Wicki oceněna Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové za úspěšnou realizaci projektu DOM – Dům na půl cesty.


Adresa a identifikace

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
Braunerova 22
180 00 Praha 8
ID datové schránky: sh9vc6b
IČO: 66 00 51 67
DIČ: CZ 66 00 51 67
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.:
2021845001/5500

Správní rada

PhDr. Petra Winnette, PhD.
JUDr. Vladimír Brejcha
Pavel Tuč

Dozorčí rada

Mgr. Jiří Pecka
Petr Klusáček
Jaroslav Kočvara

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022
Další výroční zprávy

Zprávy auditora

Zpráva auditora za rok 2022
Další audity