Chráníme Vaše data. Více ZDE.

O nás

DOM – Dům otevřených možností

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. je nevládní organizace.
Svojí činnost vyvíjí od roku 1997 a působí především v sociální oblasti.

  • Je zaměřena na budování funkčních prvků a struktur v systému péče o děti a mladé lidi bez rodinného zázemí v České republice.
  • Přináší do České republiky nové poznatky z evropských i jiných zemí.
  • Vytváří a ověřuje inovativní postupy a metody práce s mladými lidmi.
  • Poskytuje sociální služby zaměřené na podporu mladých lidí i dospělých, kteří mají nedostatečné nebo nevyhovující rodinné zázemí nebo jiné znevýhodnění vedoucí k sociální izolaci.
  • Realizuje programy, které pomáhají rozvíjet dovednosti a zvyšovat kompetence potřebné pro navazování vztahů s lidmi a úspěšný život ve společnosti.

Strategie DOMU pro období 2015 – 2021

DOM bude nadále působit jako inovativní nestátní poskytovatel veřejných respektive sociálních služeb. Jako hlavní strategické cíle si stanovuje:

  • Být poskytovatelem vysoce odborných služeb zaměřených na potřeby svých cílových skupin.
  • Svojí činnost směřovat do budoucnosti, věnovat se rozvoji a inovacím.
  • Být nezávislým, originálním a flexibilním pracovištěm a přesto pracovat v daném legislativním a administrativním rámci.

Poslání DOMU a úspěšná realizace myšlenek a projektů v praxi byla oceněna:
Organizací ASHOKA International
Výborem dobré vůle – nadací Olgy Havlové


Adresa a identifikace

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
Braunerova 22
180 00 Praha 8
ID datové schránky: sh9vc6b
IČO: 66 00 51 67
DIČ: CZ 66 00 51 67
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.:
2021845001/5500

Správní rada

PhDr. Petra Winnette, PhD.
JUDr. Vladimír Brejcha
Pavel Tuč

Dozorčí rada

Mgr. Kamila Klausová
Mgr. Jiří Pecka
Petr Klusáček

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020
Další výroční zprávy

Zprávy auditora

Zpráva auditora za rok 2020
Další audity