Chráníme Vaše data. Více ZDE.

DOM LANO

AKTUALNÍ REALIZACE PROJEKTU DOM LANO
Od roku 2018 bude realizována pouze ambulantní podoba programu DOM LANO. Důvodem dočasného uzavření pobytové péče je právní nejistota pramenící ze současné podoby Zákona o sociálních službách a Zákona o sociálně právní ochraně dítěte.
DOM bude nabízet pobyty pro mladistvé, pokud bude možné nezletilým klientům poskytovat službu Dům na půl cesty tak, jak je to navrženo v novele zákona 108/2006 Sb.

Komplexní péče o mladistvé žijící v ohrožujícím rodinném prostředí

Poslání programu DOM LANO

Je všestranná ochrana, podpora a pomoc mladistvým ohroženým životem v dysfunkčním rodinném prostředí nebo v rodinně v závažně nepříznivé sociální situaci.

Cíle programu DOM LANO

Poskytování rychlé účinné pomoci mladistvému v obtížné situaci.
Prevence rozvoje psychosociálních následků života v ohrožujících rodinách.
Prevence rozvoje sociálně patologických jevů u mladistvých z ohrožujícího rodinného prostředí.

Cílová skupina

Mladiství ve věku 16 – 18 let žijící v rodině v nepříznivé sociální situaci.
Tým rozumíme:
Rodiny zasažené mimořádnou událostí.
Rodiny s velmi nízkým příjmem ohrožené dluhovou pastí.
Rodiny ve špatné bytové situaci.
Dysfunkční rodiny ohrožující své členy (například domácím násilím, závislostí, kriminalitou).
Rodiny špatně pečující o děti s výskytem zanedbávání, týrání, násilí, zneužívání.
Specifickou skupinu tvoří mladiství žijící v pěstounské péči, u kterých je vhodná internátní forma ubytování mimo pěstounskou rodinu.

Postupy a metody práce

Case management, sociální práce ve spolupráci s OSPOD a dalšími institucemi zapojenými do péče o ohrožené děti a mladistvé.
Poskytování okamžité nebo krizové intervence / telefonní linka a osobní konzultace.
Možnost ubytování na základě souhlasu zákonného zástupce mladistvého.
Intenzivní sociální práce a doprovázení každodenním životem.
Poskytování specifické individuální psychoterapie zaměřené na léčbu poruch attachmentu a dlouhodobého traumatu, syndromu CAN.
Poskytování poradenských služeb při vyhledávání dalšího vzdělávání a zaměstnání.
Poskytování pracovně tréninkových programů.
Možnost pobytu v Domě na půl cesty po dosažení zletilosti.


DOM LANO
Braunerova 22
180 00 Praha 8
Tel. 283 840 795
tykadlo@dom-os.cz

Zvětšit mapu na Googlu

Provozní doba pro veřejnost a zájemce
PO 13 – 15
UT 13 – 15
ST 16 – 20
CT 13 – 15
PA 13 – 15
Provozní doba pro uživatele: nepřetržitě

Dokumenty

Základní pravidla LANO
Rozsah Pověření k SPOD
Popis činností vykonávaných v rámci Pověření k SPOD

Napište nám