Chráníme Vaše data. Více ZDE.

DOM LANO

AKTUALNÍ REALIZACE PROJEKTU DOM LANO V ROCE 2024:

Program LANO má aktuálně k dispozici 1 lůžko.
LANO přijímá mladistvé, kterým již bylo 17 let.
Do LANA jsou přijímáni přednostně mladiství, jejichž situace vyžaduje dlouhodobé řešení.

LANO – Komplexní péče o mladistvé žijící v ohrožujícím rodinném prostředí

Poslání programu DOM LANO

Je všestranná ochrana, podpora a pomoc mladistvým ohroženým životem v dysfunkčním rodinném prostředí nebo v rodině v závažně nepříznivé sociální situaci.

Cíle programu DOM LANO

Poskytování rychlé účinné pomoci mladistvému v obtížné situaci.
Prevence rozvoje psychosociálních následků života v ohrožujících rodinách.
Prevence rozvoje sociálně patologických jevů u mladistvých z ohrožujícího rodinného prostředí.

Cílová skupina

Mladiství ve věku 17 – 18 let žijící v rodině v nepříznivé sociální situaci.
Tým rozumíme:
Rodiny zasažené mimořádnou událostí.
Rodiny s velmi nízkým příjmem ohrožené dluhovou pastí.
Rodiny ve špatné bytové situaci.
Dysfunkční rodiny ohrožující své členy (například domácím násilím, závislostí, kriminalitou).
Rodiny špatně pečující o děti s výskytem zanedbávání, týrání, násilí, zneužívání.
Specifickou skupinu tvoří mladiství žijící v pěstounské péči, u kterých je vhodná internátní forma ubytování mimo pěstounskou rodinu.

Postupy a metody práce

Case management, sociální práce ve spolupráci s OSPOD a dalšími institucemi zapojenými do péče o ohrožené děti a mladistvé.
Poskytování okamžité nebo krizové intervence / telefonní linka a osobní konzultace.
Možnost ubytování na základě souhlasu zákonného zástupce mladistvého nebo OSPOD.
Intenzivní sociální práce a doprovázení každodenním životem.
Poskytování poradenských služeb při vyhledávání dalšího vzdělávání a zaměstnání.
Poskytování pracovně tréninkových programů a podpory při dokončení vzdělání.
Nabídka specifické psychoterapie zaměřené na ACE (adversní dětské zkušenosti).
Možnost následného pobytu v Domě na půl cesty po dosažení zletilosti.


DOM LANO
Braunerova 22
180 00 Praha 8
Tel. 283 840 795
tykadlo@dom-os.cz

Zvětšit mapu na Googlu

Provozní doba pro veřejnost a zájemce
PO 11 – 15
ÚT 11 – 15
ST 11 – 15
ČT 11 – 15
Provozní doba pro uživatele: nepřetržitě

Dokumenty

Základní pravidla DOM LANO
Rozsah Pověření k SPOD
Popis činností vykonávaných v rámci Pověření k SPOD

Napište nám