Chráníme Vaše data. Více ZDE.

Odborní partneři

DOM se plně odkazuje k odkazu velkých osobností psychologie a psychoterapie. Především k Johnu Bowlbymu a jeho teorii attachmentu. Nezanedbatelnou součástí know-how jsou moderní postupy sociální práce a sociálního učení. V současné době DOM cíleně rozvíjí kromě jiného vzdělávání a odbornost v práci s poruchami attachmentu a dlouhodobým vývojovým traumatem.

Našimi partnery a učiteli a supervizory byli a jsou především:

Ashoka
Ashoka je mezinárodní organizace, jež se od roku 1980 ve více než 80 zemích zabývá vyhledáváním, propojením a podporou osobností, kteří podníkají inovativní, účinná a systémová opatření pro řešení žhavých společenských problémů. Díky propojení s dalšími významnými sociálními inovátory, lídry byznysu a médii, díky finanční podpoře a profesionálnímu poradenství od partnerských byznys společností pomáhá Ashoka 3.000 sociálních inovátorů ze své sítě maximalizovat dopad jejich činnosti a šířit jejich inovace na národní a mezinárodní úrovni.

Thomas Larkin / Irská republika
John Lundberg / Irská republika

Irští terapeuti a lektoři, kteří působili v české republice v letech 1998 – 2003. Naučili nás základy metody Motivačních rozvorů a mnoho dalších efektivních postupů pro přímou práci s nemotivovanými klienty. Thomas Larkin zemřel v roce 2004.

Claire Warrington, MSSW / Velká Británie
Jonathan Barret, MSSW / Velká Británie

Britští experti na sociální práci s dětmi a mladistvými a náhradní rodinnou péči.
Naučili nás zajímavé metody práce s mladými lidmi, kteří opouští náhradní péči. Rovněž byli skvělými partnery projektu Proměna zaměřeného na reformu systému péče o opuštěné a ohrožené děti v České republice. Intenzivní spolupráce s DOMEM probíhala v letech 2001 – 2005.

Albert Pesso / USA
Světoznámý psychoterapeut, spolu se svojí ženou vytvořil Pesso Boyden Systém Psychomotor. DOM se podílel na veřejné přednášce v roce 2002 a dlouhodobě spolupracuje s terapeuty, které Albert Pesso vyškolil. Albert Pesso zemřel v roce 2016.

Iman Baardman, PhD. / Holandsko
Holandský psycholog, terapeut a lektor. V DOMU vedl dva zajímavé semináře Pesso Boyden Systém Psychomotor terapie v letech 2004 – 2006.

Daniel Hughes, PhD. / USA
Americký psycholog, dlouhodobě se zabývá léčením poruch attachmentu a vývojového traumatu. Vytvořil metodu práce s náhradními pečovateli a jejich svěřenými dětmi nebo mladistvými: Dyadic developmental psychoterapy. Daniel Hughes přednášel v České republice v roce 2007 a v roce 2012. V roce 2007 vedl pro pracovníky DOMU výcvikový seminář.

Arthur Becker-Weidman, PhD. / USA
Americký psycholog a terapeut, žák a spolupracovník Daniela Hughese. V České republice přednášel pro odbornou veřejnost a vedl výcvikový seminář pro terapeuty zapojené v otevřené profesní skupině ASTRA v roce 2010.

Jonathan Baylin, PhD. / USA
Americký psycholog a spolupracovník Daniela Hughese. V České republice přednášel v březnu 2013.

PhDr. Jan Kožnar, CSc.
Významný český psycholog a psychoterapeut. Působil v DOMU jako supervizor a konzultant v letech 1999 – 2009. Významně přispěl k budování týmu a efektivního managementu organizace. Při pracovníky přednášel problematiku sexuálního vývoje dětí a oblast sexuálních deviací.

MUDr. Milena Černá
Ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je oporou DOMU od jeho založení v roce 1997. V minulých letech se DOM zapojil do projektu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Milena Černá zemřela v roce 2021.

PhDr. Petra Winnette, PhD.
Zakladatelka odborného partnera DOMU, Natamy, o.p.s., terapeutka a lektorka.
Dlouhodobě působí jako odborný konzultant a lektor přímé práce v DOMU. Pracovala jako klíčový odborný pracovník projektu Proměna, do České republiky přináší dlouhodobě moderní metody sociální a terapeutické práce.

MUDr. Helena Fišerová

Působí v DOMU jako supervizorka od roku 2010.

Natama
DOM je dlouhodobým odborným partnerem společnosti NATAMA, o.p.s. Organizace Natama je pro DOM klíčovým zdrojem odborných informací. Poskytuje stáže i vzdělávání v oblasti péče o děti, mladistvé a mladé lidi s adverzními dětskými zkušenostmi (ACE).


Kontakt:

Ing. Michaela Wicki
Ředitelka
Braunerova 22
180 00 Praha 8
Tel. 775 698 398
wicki@dom-os.cz

Ashoka_Logo_2