Chráníme Vaše data. Více ZDE.

Náš tým

Michaela Wicki Ing. Michaela Wicki
Michaela Wicki vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a pokračovala ročním studiem Pedagogické psychologie na Filosofické fakultě v Praze. Je držitelkou titulu MBA Basic z TC Business School a získala členství a stipendium mezinárodní organizace Ashoka. DOM založila a vede jej roku 1997. Pracovala jako externí konzultant pro MPSV, různé NGO i v komerční sféře. V současnosti působí rovněž jako manažerka ve společnosti Natama, o.p.s.

Radka Reischlová Mgr. Radka Reischlová
Radka Reischlová spolupracuje s DOMEM od roku 2009. Působí na pozici sociální pracovník – sociální terapeut ve službě Odborné sociální poradenství. Radka vystudovala dva obory (učitelství pro 1. Stupeň ZŠ a Speciální pedagogiku) na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze, rovněž absolvovala různé specializované kurzy a výcviky. Během své kariéry působila mimo jiné v nízko prahovém centru R-Mosty a dalších nízko prahových zařízeních.

Iveta Vlášková Bc. Iveta Vlášková
Iveta Vlášková působí v DOMU od roku 2004 jako sociální terapeut a vedoucí služby DOM 8 – Dům na půl cesty. Iveta vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR a řadu specializovaných kurzů z oboru psychoterapie, reedukace, sociální rehabilitace apod. Mimo jiné pracovala dlouhodobě v Centru krizové intervence PL Bohnice a Středisku pro mládež Klíčov.

Irena HorkáMgr. Irena Horká
Irena Horká nastoupila do DOMU v září 2017. Pracuje na pozici sociální terapeut v Domě na půl cesty DOM 8. Irena vystudovala speciální pedagogiku na UJAK a učitelství na Karlově universitě. Původním povoláním je pedagog, učila na základních školách a věnovala se také práci preventisty. V současné době studuje sociální práci a je v terapeutickém výcviku. Irena je aktivní sportovkyně, je instruktorkou aerobiku, lyžování a snowboardingu.

Petr Hájek MgA. Petr Hájek
Petr Hájek působí v DOM 8 – Domu na půl cesty od roku 2010. V současné době pracuje na pozici pomocný odborný pracovník. Petr vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Kromě jiného působil mnoho let jako středoškolský pedagog. Během své kariery absolvoval v DOMU různé kurzy v přímé práci.

Richard Pavlíček Richard Pavlíček
Richard Pavlíček působí jako pomocný pracovník v DOM 8 – Dům na půl cesty od roku 2014. Věnuje se technickým otázkám, opravám a zajišťuje dohled nad chodem zařízení v nočních hodinách. Richard vystudoval Střední průmyslovou školu v Přerově.

Petra ZoubkováMgr. Petra Zoubková
Petra začala s DOMEM spolupracovat v červenci 2016. Působí jako sociální pracovník a sociální terapeut ve službě DOMJOB a od září 2020 je vedoucí této služby. Petra vystudovala VOŠ sociální v Olomouci a charitativní a sociální práci na Universitě Palackého v Olomouci. Magisterské studium vystudovala na FFUK v Praze. Petra mimo jiné strávila tři měsíce v Irském Corku v organizaci pracující s lidmi bez domova. Petra je aktivní muzikantka, hraje na klavír, flétnu a housle.

Bc. Natálie Vokáčová
Natálie je absolventka VOŠ sociálně právní a Univerzity J. A. Komenského v Praze, oboru speciální pedagogika. Do služby DOM JOB nastoupila v říjnu 2020 jako sociální terapeutka. Ve své profesní dráze se chce dlouhodobě věnovat a rozvíjet v práci s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, jejich blízkými a osvětě ohledně duševního zdraví. Tento zájem uplatnila například během odborné roční stáže v Pražském FOKUSU. Ve volném čase se věnuje budování vlastní módní značky.

Adéla Konečná Mgr. Adéla Konečná
Adéla nastoupila do Domu na půl cesty BYDLO v březnu 2016. Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, Speciální pedagogiku na Technické universitě v Liberci a UJAK. Ve své praxe absolvovala různé psychosociální výcviky, mimo jiné Motivační rozhovory. Před rodičovskou dovolenou působila několik let v Dětském domově Lety. V současnosti působí rovněž jako rodinná konzultantka ve společnosti Natama, o.p.s.

Monika SommerováIng. Monika Sommerová
Působí na pozici ekonoma od září 2018. Monika vystudovala automatické systémy řízení na Vysoké škole ekonomické. Většinu své profesní dráhy věnovala finančnímu řízení a ekonomice neziskové organizace Jóga v denním životě. Ve volném čase se Monika věnuje józe a zahradě.

Pavel PanákMgr. Pavel Panák
Pavel se stal členem týmu v říjnu 2016. Zaměřuje se na dokumentaci k poskytování služeb a je interním supervizorem v této oblasti. Pavel vystudovat Fakultu sociálních věd UK, obor mezinárodní vztahy a politologie. V minulosti působil na MPSV a v Akademii věd a v patentové a advokátní kanceláři. V oblasti patentového práva působí dosud. Dlouhodobě se věnuje lidským právům a sociální politice.

Beat Wicki Beat Wicki, BA
Beat Wicki pracoval jako externista pro DOM od roku 2012 v oblasti grafického designu, tvorby a správy webu, dokumentace činnosti DOMU a tvorby médií pro potřeby informování a presentace. Vystudoval Fine Art Experimental Media na Teesside University / Prague College. Od roku 2020 je kmenovým zaměstnancem na pozici Specialista pro informování a správu dat.

Roman Fáber StáraRoman Fáber Stára
Roman působí v DOMU od roku 2017. V současné době je lektorem pracovních dovednosti ve službě DOM JOB. Je výborný designér a košíkář a umí tyto dovednosti naučit druhé lidi. Vystudoval obor truhlář – nábytkář s maturitou. Mnoho let pracoval v Divadle Spejbla a Hurvínka i na dalších kreativních pozicích. Ve volném čase se zabývá mimo jiné akvaristikou.

Jana Eliášová
Jana je absolventkou střední ekonomické školy. Je s DOMEM od roku 2017. Od října 2020 působí jako lektor pracovních dovedností v DOM JOB. Je vynikající košíkářkou, této činnosti se ráda věnuje i ve volném čase.

Miles Winnette Miles Winnette, PhD.
Miles Winnette působí v DOMU jako externí lektor Anglického jazyka v programu DOM IN od roku 2013. Miles pochází z USA, kde vystudoval klinickou psychologii a v témže oboru získal doktorský titul. V Praze získal Miles CELTA certifikát pro učitele angličtiny jako cizího jazyka v jazykové škole AKCENT. V USA pracoval dlouhodobě v zařízení pro mladistvé delikventy.

Lukáš Hájek Lukáš Hájek
Lukeš spolupracuje s Košárou jako dobrovolný pletař košíků od roku 2014. Jeho předností je spolehlivost, smysl pro humor a osobité barevné zpracování výrobků, které je u zákazníků velmi žádané. Lukeš vystudoval obchodní akademii a v minulosti byl zdatným sportovcem (běh, běh na lyžích, plavání).

Veronika Pichová Bc. Veronika Pichová
Veronika Pichová pracovala jako sociální terapeut ve službě DOM JOB (Sociální rehabilitace) od roku 2013 a od července 2016 jakovedoucí služby. Veronika vystudovala obor Indologie na Universitě Karlově v Praze a Evangelickou teologickou fakultu UK. Veronika cestuje ráda do Indie a jiných zajímavých částí světa. V současné době je Veronika na mateřské dovolené.