Chráníme Vaše data. Více ZDE.

Náš tým

Michaela Wicki Ing. Michaela Wicki
Michaela Wicki vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a pokračovala ročním studiem Pedagogické psychologie na Filosofické fakultě v Praze. Je držitelkou titulu MBA Basic z TC Business School a získala členství a stipendium mezinárodní organizace Ashoka. DOM založila a vede jej roku 1997. Mimo jiné pracovala Michaela ve Středisku pro mládež Klíčov, učila na Filosofické fakultě UK, v současnosti působí rovněž jako konzultant v managementu v sociální i komerční sféře.

Mgr. Radka Reischlová
Radka Reischlová spolupracuje s DOMEM od roku 2009. Působí na pozici sociální pracovník – sociální terapeut ve službě Odborné sociální poradenství. Radka vystudovala dva obory (učitelství pro 1. Stupeň ZŠ a Speciální pedagogiku) na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze, rovněž absolvovala různé specializované kurzy a výcviky. Během své kariéry působila mimo jiné v nízko prahovém centru R-Mosty a dalších nízko prahových zařízeních.

Bc. Iveta Vlášková
Iveta Vlášková působí v DOMU od roku 2004 jako sociální terapeut a vedoucí služby DOM 8 – Dům na půl cesty. Iveta vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR a řadu specializovaných kurzů z oboru psychoterapie, reedukace, sociální rehabilitace apod. Mimo jiné pracovala dlouhodobě v Centru krizové intervence PL Bohnice a Středisku pro mládež Klíčov.

Mgr. Irena Horká
Irena Horká nastoupila do DOMU v září 2017. Pracuje na pozici sociální terapeut v Domě na půl cesty DOM 8. Irena vystudovala andragogiku na UJAK a učitelství na Karlově universitě. Původním povoláním je pedagog, učila na základních školách a věnovala se také práci preventisty. V současné době studuje sociální práci a je v terapeutickém výcviku. Irena je aktivní sportovkyně, je instruktorkou aerobiku, lyžování a snowboardingu.

Petr Hájek MgA. Petr Hájek
Petr Hájek působí v DOM 8 – Domu na půl cesty od roku 2010. V současné době pracuje na pozici pomocný odborný pracovník. Petr vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Kromě jiného působil mnoho let jako středoškolský pedagog. Během své kariery absolvoval v DOMU různé kurzy v přímé práci.

Štefan Sukup Ak. Soch. Štefan Sukup
Štefan Sukup vystudoval obor sochařství na MPRUM v Praze. V DOM 8 – Dům na půl cesty pracuje od roku 2007, působí zde jako pomocný odborný pracovník. Štefan 10 let učil a z toho 8 let vedl atelier na SUPŠ v Praze. Během své kariery absolvoval v DOMU různé kurzy v přímé práci.

Richard Pavlíček Richard Pavlíček
Richard Pavlíček působí jako pomocný pracovník v DOM 8 – Dům na půl cesty od roku 2014. Věnuje se technickým otázkám, opravám a zajišťuje dohled nad chodem zařízení v nočních hodinách. Richard vystudoval Střední průmyslovou školu v Přerově.

Veronika Pichová Bc. Veronika Pichová
Veronika Pichová pracuje jako sociální terapeut ve službě DOM JOB (Sociální rehabilitace) od roku 2013 a od července 2016 je vedoucí služby. Veronika vystudovala obor Indologie na Universitě Karlově v Praze, kde rovněž studovala kurz pedagogického minima. Kromě jiného absolvovala kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. V současné době studuje Evangelickou teologickou fakultu UK. Veronika cestuje ráda do Indie a jiných zajímavých částí světa.

Petra ZoubkováBc. Petra Zoubková
Petra začala s DOMEM spolupracovat v červenci 2016. Působí jako sociální pracovník a sociální terapeut ve službě DOMJOB. Petra vystudovala VOŠ sociální v Olomouci a charitativní a sociální práci na Universitě Palackého v Olomouci. Magisterské studium studuje na FFUK v Praze. Petra mimo jiné strávila tři měsíce v Irském Corku v organizaci pracující s lidmi bez domova. Petra je aktivní muzikantka, hraje na klavír, flétnu a housle.

Adéla Konečná Mgr. Adéla Konečná
Adéla nastoupila do Domu na půl cesty BYDLO v březnu 2016. Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, Speciální pedagogiku na Technické universitě v Liberci a UJAK. Ve své praxe absolvovala různé psychosociální výcviky, mimo jiné Motivační rozhovory. Před rodičovskou dovolenou působila několik let v Dětském domově Lety.

Ing. Monika Sommerová
Působí na pozici ekonoma od září 2018. Monika vystudovala automatické systémy řízení na Vysoké škole ekonomické. Většinu své profesní dráhy věnovala finančnímu řízení a ekonomice neziskové organizace Jóga v denním životě. Ve volném čase se Monika věnuje józe a zahradě.

Pavel PanákMgr. Pavel Panák
Pavel se stal členem týmu v říjnu 2016. Zaměřuje se na dokumentaci k poskytování služeb a je interním supervizorem v této oblasti. Pavel vystudovat Fakultu sociálních věd UK, obor mezinárodní vztahy a politologie. V minulosti působil na MPSV a v Akademii věd a v patentové a advokátní kanceláři. V oblasti patentového práva působí dosud. Dlouhodobě se věnuje lidským právům a sociální politice.

Roman Fáber Stára
Roman působí v DOMU od roku 2017. V současné době je lektorem pracovních dovednosti ve službě DOM JOB. Je výborný designér a košíkář a umí tyto dovednosti naučit druhé lidi. Vystudoval obor truhlář – nábytkář s maturitou. Mnoho let pracoval v Divadle Spejbla a Hurvínka i na dalších kreativních pozicích. Ve volném čase se zabývá mimo jiné akvaristikou.

Miles Winnette Miles Winnette, PhD.
Miles Winnette působí v DOMU jako externí lektor Anglického jazyka v programu DOM IN od roku 2013. Miles pochází z USA, kde vystudoval klinickou psychologii a v témže oboru získal doktorský titul. V Praze získal Miles CELTA certifikát pro učitele angličtiny jako cizího jazyka v jazykové škole AKCENT. V USA pracoval dlouhodobě v zařízení pro mladistvé delikventy.

Beat Wicki Beat Wicki, BA
Beat Wicki pracuje jako externista pro DOM od roku 2012 v oblasti grafického designu, tvorby a správy webu, dokumentace činnosti DOMU a tvorby médií pro potřeby informování a presentace. Vystudoval Fine Art Experimental Media na Teesside University / Prague College.

Lukáš Hájek Lukáš Hájek (alias Lukeš)
Lukeš spolupracuje s Košárou coby dobrovolný pletař košíků od roku 2014. Jeho předností je spolehlivost, smysl pro humor a osobité barevné zpracování výrobků (pestobarevné psychadelické provedení), které je u zákazníků velmi žádané. Lukeš vystudoval obchodní akademii a v minulosti byl zdatným sportovcem (běh, běh na lyžích,plavání ) Volný čas v současnosti tráví se svým psíkem, nebo poslechem hudby. Disponuje také básnickým nadáním.