Chráníme Vaše data. Více ZDE.

Náš tým

Ing. Michaela Wicki
Michaela Wicki vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a pokračovala ročním studiem Pedagogické psychologie na Filosofické fakultě v Praze. Je držitelkou titulu MBA Basic z TC Business School a získala členství a stipendium mezinárodní organizace Ashoka. DOM založila a vede jej roku 1997. Pracovala jako externí konzultant pro MPSV, různé NGO i v komerční sféře. V současnosti působí rovněž jako manažerka ve společnosti Natama, o.p.s.

Mgr. Radka Reischlová
Radka Reischlová spolupracuje s DOMEM od roku 2009. Působí na pozici sociální pracovník – sociální terapeut ve službě Odborné sociální poradenství. Radka vystudovala dva obory (učitelství pro 1. Stupeň ZŠ a Speciální pedagogiku) na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze, rovněž absolvovala různé specializované kurzy a výcviky. Během své kariéry působila mimo jiné v nízko prahovém centru R-Mosty a dalších nízko prahových zařízeních.

Bc. Iveta Vlášková
Iveta Vlášková působí v DOMU od roku 2004 jako sociální terapeut a vedoucí služby DOM 8 – Dům na půl cesty. Iveta vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR a řadu specializovaných kurzů z oboru psychoterapie, reedukace, sociální rehabilitace apod. Mimo jiné pracovala dlouhodobě v Centru krizové intervence PL Bohnice a Středisku pro mládež Klíčov.

Mgr. Irena Horká
Irena Horká nastoupila do DOMU v září 2017. Pracuje na pozici sociální terapeut v Domě na půl cesty DOM 8. Irena vystudovala andragogiku a speciální pedagogiku na UJAK. Dále vystudovala učitelství na Karlově universitě a absolvovala psychoterapeutický výcvik v systému SUR. Původním povoláním je pedagog, učila na základních školách a věnovala se také práci preventisty. Irena je aktivní sportovkyně, je instruktorkou aerobiku, lyžování a snowboardingu.

Mgr. Adéla Konečná
Adéla nastoupila do Domu na půl cesty BYDLO v březnu 2016. Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, Speciální pedagogiku na Technické universitě v Liberci a UJAK. Ve své praxi absolvovala různé psychosociální výcviky, mimo jiné Motivační rozhovory. V lednu 2023 dokončila psychoterapeutický výcvik PBSP. Před rodičovskou dovolenou působila několik let v Dětském domově Lety. V současnosti působí rovněž jako rodinná konzultantka ve společnosti Natama, o.p.s.

Mgr. Pavel Panák
Pavel se stal členem týmu v říjnu 2016. Kromě péče o dokumentaci k poskytování služeb a působí jako odborný pracovník v sociální rehabilitaci DOM JOB a v domě na půl cesty DOM 8. Pavel vystudoval Fakultu sociálních věd UK, obor mezinárodní vztahy a politologie. Mimo jiné pracuje v oblasti patentového práva. Dlouhodobě se věnuje lidským právům a sociální politice a studuje sociální a pastorační práci na Evangelické teologické fakultě UK.

Mgr. Pavol Čálik
Pavol pracuje ve službě DOMJOB od května 2023 jako sociální terapeut. Vystudoval obor Sociálne služby a poradenstvo na Universitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Jako dobrovolník se zapojil do organizace SPOSA-T, která se věnuje lidem s poruchou autistického spektra nebo Food not Bombs, zaměřené na pomoc lidem bez domova. Pracoval několik let v Centru Martin, o.p.s. jako sociální pracovník.

Renáta Ropková
Renáta pracuje v DOMJOB od dubna 2023 na pozici Vedoucí sociálně rehabilitační dílny Košára. Renáta je profesí dámská krejčová a celý život se věnuje kreativní práci. Šila ve významných pražských módních salónech, jak je například E-Daniely. Pro práci v sociální službě se kvalifikovala na kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

MgA. Petr Hájek
Petr Hájek působí v DOM 8 – Domu na půl cesty od roku 2010. V současné době pracuje na pozici pomocný odborný pracovník. Petr vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Kromě jiného působil mnoho let jako středoškolský pedagog. Během své kariery absolvoval v DOMU různé kurzy v přímé práci.

Richard Pavlíček
Richard Pavlíček působí jako pomocný pracovník v DOM 8 – Dům na půl cesty od roku 2014. Věnuje se technickým otázkám, opravám a zajišťuje dohled nad chodem zařízení v nočních hodinách. Richard vystudoval Střední průmyslovou školu v Přerově.

Ing. Monika Sommerová
Působí na pozici ekonoma od září 2018. Monika vystudovala automatické systémy řízení na Vysoké škole ekonomické. Většinu své profesní dráhy věnovala finančnímu řízení a ekonomice neziskové organizace Jóga v denním životě. Ve volném čase se Monika věnuje józe a zahradě.

Beat Wicki, BA
Beat Wicki pracoval jako externista pro DOM od roku 2012 v oblasti grafického designu, tvorby a správy webu, dokumentace činnosti DOMU a tvorby médií pro potřeby informování a presentace. Vystudoval Fine Art Experimental Media na Teesside University / Prague College. Od roku 2020 je kmenovým zaměstnancem na pozici Specialista pro informování a správu dat.

Roman Fáber Stára
Roman působí v DOMU od roku 2017. V současné době je lektorem pracovních dovednosti ve službě DOM JOB. Je výborný designér a košíkář a umí tyto dovednosti naučit druhé lidi. Vystudoval obor truhlář – nábytkář s maturitou. Mnoho let pracoval v Divadle Spejbla a Hurvínka i na dalších kreativních pozicích. Ve volném čase se zabývá mimo jiné akvaristikou.

Miles Winnette, PhD.
Miles Winnette působí v DOMU jako externí lektor Anglického jazyka v programu DOM IN od roku 2013. Miles pochází z USA, kde vystudoval klinickou psychologii a v témže oboru získal doktorský titul. V Praze získal Miles CELTA certifikát pro učitele angličtiny jako cizího jazyka v jazykové škole AKCENT. V USA pracoval dlouhodobě v zařízení pro mladistvé delikventy.

Lukáš Hájek
Lukeš spolupracuje s Košárou jako dobrovolný pletař košíků od roku 2014. Jeho předností je spolehlivost, smysl pro humor a osobité barevné zpracování výrobků, které je u zákazníků velmi žádané. Lukeš vystudoval obchodní akademii a v minulosti byl zdatným sportovcem (běh, běh na lyžích, plavání).

Bc. Veronika Pichová
Veronika Pichová pracovala jako sociální terapeut ve službě DOM JOB (Sociální rehabilitace) od roku 2013 a od července 2016 jakovedoucí služby. Veronika vystudovala obor Indologie na Universitě Karlově v Praze a Evangelickou teologickou fakultu UK. Veronika cestuje ráda do Indie a jiných zajímavých částí světa. V současné době je Veronika na mateřské dovolené.