Vzdělávání – NÁDOBA

PŘEHLED OTEVŘENÝCH WORKSHOPŮ PRO VEŘEJNOST V CENTRU NÁDOBA 2017

Níže uvedené vzdělávací akce zajišťuje NATAMA ASTRA INSTITUT: VÝZKUM & VZDĚLÁVÁNÍ
Nabízíme Vám otevřené semináře na důležitá a zajímavá témata v oboru vývojové psychologie a péče o děti s raným traumatem a náhradní rodinné péče. Přednášejí specialisté na raný vývoj, attachment, výchovu a péči o děti. Workshopy jsou vhodné pro profesionály v oboru, rodiče a náhradní rodiče, učitele, zájemce a žadatele o náhradní rodinou péči a zaujatou veřejnost.

Jaro 2017

Otevřený workshop / 4 vyučovací hodiny / 9:30 – 13:00
Účastníci obdrží certifikát
Přihlášku si stáhněte ZDE

BIOLOGICKÁ RODINA, IDENTITA A ZVLÁDNUTÍ HISTORIE (PhDr. Petra Winnette, PhD)
14. března 2017
Když dítě nevyrůstá se svými biologickými rodiči, často pociťuje ve svém životě a v historii mezeru. Má se s nim setkat nebo setkávat? Jak může zvládnout svoji historii a vybudovat bezpečný vztah se svými pěstouny nebo adoptivními rodiči. Seminář vám ukáže hluboký význam celistvosti životního příběhu a problémů spojených s mezerami v historii dítěte. Dozvíte se, jak dítěti pomoci takovou minulost zvládnout a jak být přitom s ním na jedné lodi.

JAK SE DÍTĚ STÁVÁ AUTONOMNÍM aneb PUBERTA A JAK NA NI (Mgr. Petr Růžička)

4. dubna 2017
Vašemu dítěti je 13 a najednou se probudilo úplně jiné. Výkyvy nálady, odpor ke všemu, hádky jsou na denním pořádku. Nic jiného, než kamarádi je už nezajímají, ohrnují nad vámi nos? Puberta je důležité stádium vývoje dítěte. Seminář vám pomůže jí porozumět i správně se zachovat, když je potřeba.

RANÝ VÝVOJ MOZKU, NEUROBIOLOGIE A PÉČE O DÍTĚ (PhDr. Petra Winnette, PhD.)
30. května 2017
Současná neurověda mění naše pochopení psychologického vývoje. Když porozumíme vývoji mozku, podíváme na projevy dítěte jinak. Poznání o vývoji mozku vám pomůže rozumět dítěti, jeho potřebám i chování. Seminář vám pomůže lépe chápat chování vašeho dítěte a jeho vývoj.

Podzim 2017

Termíny a další informace o podzimních workshopech budou uveřejněny v červnu 2017.

ATTACHMENT, VÝVOJ, VÝZNAM, PORUCHY A RODIČOVSTVÍ
Teorie attachmentu je hlavní vývojnou teorií současnosti. Pochopení významu raného pouta mezi matkou, otcem a dítětem předurčuje emocionální a sociální vývoj dítěte, a také jaké vztahy bude mít v dospělosti. Attachment je vrozený systém zásadního významu. Lze ho narušit a také opravit. Seminář vám pomůže vědomě budovat jisté pouto mezi vámi a vaším dítětem.

PORUCHY CHOVÁNÍ A VÝVOJOVÉ TRAUMA A PRINCIPY LÉČENÍ V RODI
Odborníci na trauma popsali, jak komplexní následky bude mít dítě, které prožilo dlouhodobé nebo opakované zanedbání či trýznivé chování od svých rodičů nebo pečovatelů, nebo když jim bylo přítomno. Seminář vám pomůže pochopit vaše dítě s problémy s chováním a dozvíte se také, jak můžeme takovému dítěti pomoci.

BIOLOGICKÉ A NÁHRADNÍ RODIČOVSTVÍ, VĚDA, MÝTY, ZKUŠENOSTI
Adoptovat dítě nebo se stát pěstounem? Být pěstounem svého vnuka, neteři? Co to znamená? Jak to funguje? Co potřebujeme vědět? Nedocenitelný seminář pro všechny, kdo uvažují o náhradní rodinné péči, stali se neočekávaně náhradními rodiči nebo pracují v tomto oboru.

HRANICE A LIMITY, TRESTAT – NETRESTAT A JAK NA TO
Dítě má vrozenou potřebu žít v ohraničeném prostředí, v mezích. Jak je správně stanovit? Jak používat potrestání. Co funguje, co nefunguje a proč. Vývojové hledisko pomůže rodičům správně rozumět i správně jednat. Seminář vám pomůže stanovat hranice tak, aby fungovaly.


NÁDOBA
Vzdělávací centrum
Braunerova 22
180 00 Praha 8
Tel. 283 840 795

Přihláška na seminář NATAMA ASTRA Jaro 2017