Chráníme Vaše data. Více ZDE.

Mapa rizik

Do života bez rizika: Na co se mám připravit?

Cestovatelé nebo horolezci se na svůj výkon dlouho připravují. Musí znát nebezpečí a rizika, která jim hrozí a vědí, jak se správně chovat. Začít samostatný dospělý život bez podpory rodiny je také velmi náročný úkol. Bez přípravy může přijít katastrofa. Jak tomu předejít?

  1. Je správné si klást otázky.
  2. Je dobré se poradit a poučit se.
  3. Je dobré vyhledat pomoc, když se nedaří a nastanou problémy.

Mapa rizik

Co mi hrozí? Na co musím dávat pozor? Jaká rizika na mne čekají?

RIZIKA SPOJENÁ S NÁVRATEM DO PŮVODNÍ RODINY PDF

Okradení nebo finanční využívání ze strany rodičů.
Život na ubytovně bez budoucnosti.
Nabídka bydlení za nevýhodných podmínek.
Zneužití ze strany rodičů – prostituce, kriminalita, podvody.

RIZIKA NA TRHU PRÁCE PDF

Práce na černo – bez platné smlouvy.
Jednorázové nestálé brigády.
Práce na Dohodu o provedení práce bez placeného zdravotního pojištění.
Opakovaná krátkodobá zaměstnání.
Nespolehlivý nebo neexistující zaměstnavatel.

RIZIKA V PRÁCI PDF

Nedorozumění nebo nedodržování pokynů vedoucího.
Absence.
Pozdní příchody.
Opakované nemoci a pracovní neschopnost.
Hrubé jednání, odporování, agrese proti vedoucímu nebo kolegům.
Vyhození z práce.
Nezaměstnanost.

RIZIKA SPOJENÁ S FINANCOVÁNÍM BYDLENÍM PDF

Vysoká cena nájmu bytu, pokoje nebo ubytovny.
Úhrada kauce (1-2 nájmy).
Úhrada nájmu předem (1–2 měsíce).
Úhrada provize makléři (1-2 měsíční nájemné).
Neplacení nájmu nebo porušování nájemní smlouvy.
Ukončení nájemní smlouvy z důvodu neplacení nájmu.

RIZIKA SPOJENÁ S BYDLENÍM PDF

Neznalost a uzavření nevýhodné nájemní smlouvy.
Bydlení bez smlouvy.
Bydlení u neznámých či nespolehlivých lidí.
Bydlení u lidí s kriminálními aktivitami.
Bydlení s protislužbou (sexuální služby).
Nejisté nestálé bydlení u známých nebo kamarádů.
Život bez domova.

RIZIKA SPOJENÁ S PENĚZI PDF

Neznalost principů správného hospodaření.
Vyšší výdaje než příjmy.
Nakupování a utrácení bez ohledu na příjem.
Neschopnost šetření a vytváření finančních rezerv.
Vznik dluhů a jejich ignorování.
Nárůst dluhů a pád do exekuce.

RIZIKO ZADLUŽENÍ PDF

Dluhy z dětství.
Jízdy na černo – pokuty v MHD.
Neplacení účtů – telefon, nájem, elektřina a dal.
Nezaměstnanost bez evidence na Úřadu práce.
Neplacení zdravotního pojištění.
Exekuce.

RIZIKA SPOJENÁ SE ZDRAVÍM PDF

Ignorování nemocí a zdravotních potíží.
Odmítání návštěv u lékaře.
Strach z lékařů.
Nedodržování léčebných postupů.
Zneužívání léků.

RIZIKA SPOJENÁ S ÚŘADY PDF

Neznalost práv a povinností.
Strach z úřadů.
Vyhýbání se úřadům.
Nezaměstnanost bez registrace na Úřadu práce.
Neplnění podmínek Úřadu práce.
Vyřazení z evidence na Úřadu práce.

RIZIKO ZÁVISLOSTÍ PDF

Pravidelná konzumace alkoholu.
Častá opilost.
Pravidelné dlouhodobé užívání měkkých drog.
Pití nebo měkké drogy ovlivňují práci, vztahy, bydlení.
Pád do užívání tvrdých drog.
Ztráta práce, bydlení, lidí.
Závažná závislost – život mimo společnost.

TRESTNÁ ČINNOST PDF

Přátelství s lidmi páchajícími trestnou činnost.
Drobné krádeže.
Podvody.
Větší i organizovaná trestná činnost.
Vězení.


Kontakt:
DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
Braunerova 22
180 00 Praha 8
Mgr. Radka Reischlová
Tel. 283 840 795
tykadlo@dom-os.cz

Jak do života?

Ukazatelé na cestu

Mapa rizik

Kvízy

Videa

Instagram

Napište nám