Chráníme Vaše data. Více ZDE.

Do života BEZ RIZIKA

Zahájení samostatného života je nesmírně obtížný úkol. Mladí lidé, kteří dospívají v náhradní péči nebo v dysfunkčních rodinách jsou velmi rozdílní. Každý z nich má svojí osobní historii, svoje silné i slabé stránky, svoje potřeby a také představy a plány do budoucna.
Někteří jsou již na život částečně připraveni, mají určité dokončené vzdělání, první pracovní zkušenosti a určité sociální zázemí.
Jsou však i mladí lidé bez rodinného zázemí, kteří trpí různorodými obtížemi a mají malé sociální vazby. Někteří mají i více znevýhodnění, opožděný nebo nerovnoměrný psychosociální vývoj, poruchy chování, zdravotní znevýhodnění, nedokončené vzdělání a podobně.

Cílová skupina

Primární cílová skupina: mladí lidé žijících v náhradní výchovné péči v různých druzích institucí ve věku 15 – 19 let.
Sekundární cílová skupina: vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci zapojení do systému péče o mladé lidi vyrůstající mimo svojí rodinu.

Cíl projektu

Zvýšení povědomí o potencionálních obtížích a rizicích spojených se vstupem do samostatného života u mladých lidí cílové skupina.
Zvýšení znalostí o možnostech pomoci a podpory u mladých lidí cílové skupiny.
Vytvoření odborné aliance se odborníky, kteří s mladými lidmi přímo pracují a věnovat detailní pozornost individuálním potřebám více znevýhodněných mladých lidí, kteří vstupují do samostatného života.
Přímá práce s mladými lidmi žijícími mimo rodinu.

Aktivity

 1. Setkávání s mladými lidmi žijícími v institucích náhradní výchovné péče (dětské domovy, výchovné ústavy, psychiatrické léčebny, zařízení pro okamžitou pomoc a dal.)
  Mapování potřeb a kompetencí u mladých lidí cílové skupiny
  Interaktivní skupinová práce
  Práce s reálnými příběhy
 2. Vytvoření a provoz interaktivního softwaru pro mladé lidi zapojené do programu zaměřeného na sebehodnocení v oblasti potřeb a kompetencí pro samostatný život
 3. Odborná setkání s profesionály zapojenými do práce s cílovou skupinou
  Výměna zkušeností, společná analýza problematiky, případové semináře
  Individuální spolupráce s jednotlivými pracovišti
  Společná práce s klienty, kteří jsou cílovou skupinou projektu

Video

Video “DOM Do života bez rizika” je součástí interaktivních workshopů pro mladé lidi, kteří brzy ukončí svůj pobyt v instituci.


DOM BEZ RIZIKA
Braunerova 22
180 00 Praha 8
Tel. 283 840 795
tykadlo@dom-os.cz

Tým:
Michaela Wicki / vedoucí programu
Radka Reischlová / sociální terapeutka

Dokumenty

Aktivity projektu Do života bez rizika 2017
Aktivity projektu Do života bez rizika 2016
Aktivity projektu Do života bez rizika 2015
Aktivity projektu Do života bez rizika 2014

Napište nám